ثبت نام دانش آموز متقاضی

* لازم به ذكر است پيش ثبت نام در سايت به منزله ثبت نام قطعي نمي باشد.

<<به اطلاع میرساند تاریخ آزمون ورودی هر واحد در همین صفحه متعاقبا اعلام خواهد شد >>
<<متقاضیان می توانند وضعیت ثبت نام خود را توسط آیکون
پیگیری ثبت نام در بالای همین صفحه بررسی کنند>>
<<لطفا بعد از ثبت نام جهت مراجعات بعدی 
شماره پیگیری خود را نگهداری کنید >>

دانش آموز
تاریخ تولد
وضعیت تحصیلی
مشخصات پدر
مقطع / رشته
تاریخ تولد پدر
عنوان / سمت
مثل: 09123456789
مشخصات مادر
مقطع / رشته
تاریخ تولد مادر
عنوان / سمت
مثل: 09123456789
مشخصات خانواده