كليك كنيد ...

 

تبـــريك ...

دستاوردهاي فرهنگي خاتم در يك نگاه ...

گوشه اي از فعاليت هاي آموزشي دبيرستان خاتم 

...::: برنامه روزانه 10 و 11 بهمن ماه :::...

آدرس : خیابان ولنجک - نبش کوچه 19
تلفن : 22409000 - 22415511
آدرس رايانامه : dv khatamsch ir