رفتن به محتوای اصلی
22409000 - 021 پاسخگویی کارشناسان ثبت نام
گفتگوی آرام

ما در مدرسه با بچه ها زندگی می کنیم؛ به سفر می رویم و هنگام ترس ها و احساس اضطراب کنار آنها هستیم. همین ساختن خاطرات مشترک است که به دایره اعتماد بین ما منجر می شود

ما تلاش می کنیم بچه ها زبان نیاز را یاد بگیرند و مهارت های ارتباطی آنها رشد کند

ما ساعت های طولانی با بچه ها بازی های گروهی انجام میدهیم و وارد حوزه های تخصصی مانند روانشناسی ورزشی می شویم، چرا که باور داریم از طریق ابزار ورزش میتوان آرامش و مهارت را در نوجوانان درونی ساخت

هرگز کسی را قضاوت نمی کنیم و به هیچ عنوان بر کسی برچسب نمی زنیم. تلاش میکنیم تا دنیای دیگران را درک کنیم

گفتگوی آرام

برگشت به بالا