رفتن به محتوای اصلی
22409000 - 021 پاسخگویی کارشناسان ثبت نام
کادر علمی

در کارگروه مشاوره فار، از نظارت عالی دکتر خلیجی بهره می بریم. ایشان از مفاخر علوم انسانی کشور هستند. در حوزه ی درمان نیز از مشورت دکتر علی مقدم استفاده می کنیم.

مدرسه خاتم تنها مدرسه ای است که از حضور همزمان ۴ روانشناس مقیم بهره می برد و این موضوع افتخاری است برای ما؛ چرا که می توانیم از جوانب مختلف به دانش آموزان و خانواده های محترمشان خدمات عالی ارائه دهیم.

تعدادی از افرادی که در کارگروه مشاوره فار حضور دارند این عزیزان هستند:

دکتر محسن خلیجی

دکتر احسان خان محمدی

دکتر علی احسانی

دکتر لاله محمد زاده

دکتر شفق غلامی

آقای علی مظاهری

آقای عادل ارغند

کادر علمی

برگشت به بالا