رفتن به محتوای اصلی
22409000 - 021 پاسخگویی کارشناسان ثبت نام
همگام با خانواده

ما همیشه به والدین گوش می دهیم و تلاش می کنیم در یک نقطه ی تعادل، زبان نیاز را کشف و با آموزش های مهارتی، آنها را توانمند سازیم. آرزوهای بزرگی داریم و تلاش می کنیم تجربیاتی نو نیز در زمینه ی آموزش بزرگسال بدست آوریم.

ما به خانواده ها کمک می کنیم تا دنیای بچه ها را بهتر کشف کنند و سرمایه گذاری های مهارتی مناسبی را برای رشد و شکوفایی آنها انجام دهند.

دوره های ویژه ای را به صورت مشاوره های گروهی و تعاملی برگزار می کنیم. با هم گفتگو می کنیم و تجربیات زندگی را با هم به اشتراک می گذاریم.

همگام با خانواده

برگشت به بالا