رفتن به محتوای اصلی
22409000 - 021 پاسخگویی کارشناسان ثبت نام
مشاوره تحصیلی

روش و رویکرد ما با دیگر روانشناسان تفاوت دارد. ما با افراد زندگی میکنیم و همین ساختن خاطرات مشترک است که به دایره اعتمادِ بین ما منجر میشود. ما ساعتهای طولانی با بچهها بازیهای گروهی انجام میدهیم. وارد حوزه ی روانشناسی ورزشی میشویم، چرا که باور داریم، از طریق ابزار ورزش میتوان آرامش و مهارت را در نوجوانان درونی ساخت. هرگز کسی را قضاوت نمیکنیم و به هیچ عنوان بر کسی بر چسب نمیزنیم. تلاش میکنیم تا دنیاهای دیگر را درک کنیم.

در حوزهی آموزش با شناسایی دقیق ذهن افراد به آنها کمک میکنیم تا توانمند شوند و از جهان مدرسه و آموزش رسمی عاقبت به خیر شوند و آمادگی بیابند تا دنیای خود را بسازند. پس این رویکرد بیش از همه در مورد هدایت تحصیلی و انتخاب شغل کارساز است.

کارگروه ما در پیوستگی با دوره های موسسه فرهنگی فار، تجربیات ویژه را به حسب مورد برای نوجوانان فراهم می آورد و تجویز میکند تا نوجوانان خود را کشف کنند.

مشاوره تحصیلی

برگشت به بالا