رفتن به محتوای اصلی
22409000 - 021 پاسخگویی کارشناسان ثبت نام
مرکز مهارت خاتم

اسباب بالندگی انسان تنها با نظریه ها و مفاهیم و اصول علمی و درسی مهیا نمی‌شود. ورود به میدان واقعی زندگی و اندوختن تجربه هاست که آدمی را به سر منزل مقصود می‌رساند.

عرصه آموزش نیز بی نیاز از این فرایند و روند نیست. نگاه خاتم به مقوله آموزشی فراتر از روزمرگی های عادی مدارس است. درخاتم دانش آموز یاد میگیرد که باید از لحظه لحظه عمر خود برای آموختن و قوی شدن استفاده کند. یاد می گیرد که این خود اوست که برای زندگی شخصی اش تصمیم گرفته و راه را طی میکند.

ما در خاتم فضا و فرصتی برای آموختن آنچه لازمه زندگی است فراهم کرده ایم.دوری از خشم اضطراب، چگونگی تعامل و روابط در جامعه و ده‌ها مورد دیگر در شرایطی به دانش آموزان ارائه می شود که استعداد های آنان پرورش یافته و جذابیت‌های مدرسه و آموزش در سایه نگاهی خشک و بی طراوت کمرنگ نمیشود.

در مرکز مهارت خاتم، انواع فعالیت های کارگاهی و مهارتی اجرا می شود و دانش آموز با راهنمایی مشاوران دلسوز به ابزارهای لازم برای زندگی مجهز می شود.

مرکز مهارت خاتم

برگشت به بالا