رفتن به محتوای اصلی
22409000 - 021 پاسخگویی کارشناسان ثبت نام
مدل مفهومی ساختار خاتم
1_C1DE6dVyfkEdFIvmFZC_4Q

مجتمع خاتم با سابقه ۲۷ ساله در حوزه آموزش رسمی دانش آموزان بر پایه روش های تاثیرگذار و با حداکثر بهره وری و اثربخشی از برنامه ریزی های درسی و فوق برنامه به مدلی  منعطف، علمی و کاربردی در ترویج و اجرای روش‌های آموزشی و تربیتی دست یافته است.

در خاتم الگوهای آموزشی و تربیتی مطابق اصول علمی و تجربه های موفق در این عرصه تعریف شده است. در عرصه آموزش آنچه مهم است خلاقیت محوری است و در ساحت پرورش، سنت و روال غالب، گفتگو است.

رویکرد خاتم به مقوله آموزش و پرورش، نگاهی صمیمی و مستحکم است. نگاهی که در آن فضای مدرسه را با نشاط دانسته وهمه ابزارها و امکانات را برای پرورش ظرفیت‌های دانش‌آموزان به کار می‌گیرد.

وجه تمایز دانش‌آموزان را در خاتم سخت کوشی و التزام به اصول اخلاقی، معین می کند. در فرایندی کارشناسی و علمی رشد گام به گام دانش آموز بررسی و هر کس با خود مقایسه می شود.
انعطاف و کارایی طرح ها و برنامه های آموزشی و تربیتی خاتم، از درخشان ترین صفحات کارنامه فعالیت این مجتمع آموزشی و فرهنگی ماندگار است.

مدل مفهومی ساختار خاتم

برگشت به بالا