دبیرستان دوره دوم ولنجک - آموزشی

احجام هندسی

نمونه فعالیت های دانش آموزان پایه سوم در درس هندسه

اردوی آموزشی

زمان بندی اردوی آموزشی نوروز 96 پایه سوم:

آغاز امتحانات ترم اول

امتحانات ترم اول از روز شنبه مورخ 95/10/4 آغاز گردید

طرح کتاب خوانی

نشستی با نویسنده کتاب گنج قلعه متروک

آموزش اطفاء حریق

آموزش اطفاء حریق در روز آتش نشان

اغاز سال تحصیلی 96-1395

زنگ آغاز سال تحصیلی