اردوی عملی (میدان تیر) آمادگی دفاعی پادگان آل محمد (ص) سپاه پاسداران 96/1/28

آلبوم تصاویر