مجتمع آموزشی خاتم پیشاپیش ضمن تبریک روز مادر، سالی سرشار از شکوفایی برایتان آرزومند است.