جلسه نقد كتاب  در روز سه شنبه  با حضور نويسنده کتاب  جناب آقاي خسرو باباخاني برگزار گردید.
جلسه نقد كتاب در روز سه شنبه با حضور نويسنده کتاب جناب آقاي خسرو باباخاني برگزار گردید.
اولين جلسه نقد كتاب با حضور نويسنده كودك و نوجوان جناب آقاي خسرو باباخاني در تاريخ سه شنبه 95/9/2 در اين دبيرستان برگزار شد. 
اين نويسنده ي خوش نام كه ٢٢ اثر به نام خود ثبت كرده است، همچنان سرداور جشنواره هاي مختلف انتخاب كتاب سال يوسف، حبيب غني پور، جمهوري اسلامي و دوسالانه دفاع مقدس و همچنين عضو شوراي سياستگذاري ادبيات دفاع مقدس است... 
در اين جلسه دانش آموزان پايه دهم با هماهنگي دبير خود جناب آقاي رسولي كه خود از نويسندگان داستان مي باشد، به بررسي رمان "گنج قلعه متروك" پرداختند. و به همين بهانه به موضوعاتي همچون
- تاثير ادبيات در زندگي
- مفاهيم والاي انساني در حوزه كتاب و كتابخواني
- جنگ ايران و عراق
- تجربه گرايي و خرد ورزي
و
- معرفي آثار برتر جهان 
پرداخته شد.
اين دبيرستان اميدوار است با برگزاري چنين نشست هايي نسلي كتابخوان تربيت كند.

آلبوم تصاویر