دبیرستان دوره دوم جمالزاده - کادر اداری

معاون آموزشی

نصرت الله جواهری پور

کمک مشاور

مجید دادگر

دفتردار

علی برزگر

روابط عمومی

جابر فرهمند

خدمت گزار

جواد حسینی

دبیر حسابان و مشاور پایه دوازدهم

محسن علی نجاری