دبیرستان دوره دوم جمالزاده - آموزشی

جلسه اولیا پایه دهم 15/7/96

جلسه اولیا پایه دهم 15/7/96

مجمع عمومی اولیا و مربیان 15/7/96

مجمع عمومی اولیا و مربیان 15/7/96

برگزاری مسابقات ورزشی دهه فجر با همکاری دانش آموزان

مسابقات ورزشى دانش آموزان به مناسبت دهه فجر

برگزاری مسابقات ورزشی دهه فجر با همکاری دانش آموزان