دبیرستان دوره دوم باغ فیض

نمایشگاه دهه فجر

آماده سازی

فعالیت های نیمسال اول

گزارش تصویری

Scratch

نرم افزار آموزش الگوریتم و کدنویسی

مسابقات دهه فجر

برگزاری المپیاد ورزشی

ارائه کارنامه نیمسال اول

ارائه کارنامه و تقدیر از برگزیدگان دور دوم دبیرستان

صفحات