دبیرستان دوره دوم باغ فیض - گالری تصاویر

اردوی یزد

پایه دهم

نمایشگاه دهه فجر

آماده سازی

ارائه کارنامه نیمسال اول

ارائه کارنامه و تقدیر از برگزیدگان دور دوم دبیرستان