گروه مدارس خاتم

دبیرستان هوشمند خاتم 

مدرسه پسرانه غیر دولتی خاتم با بیش از 25  سال سابقه و بهره مندی از حدود 50 نفر کادر مجرب در حال حاضر یکی از مراکز آموزشی مطرح و صاحب نام  آموزش و پرورش شهر تهران می باشد.
این مدرسه در سال 1370 تاسیس و با بکارگیری جدید ترین متد ها و امکانات آموزشی نقش بسزایی در توسعه علمی ، فرهنگی و آموزشی منطقه و آماده سازی و شکوفایی دانش آموزان به مدارج عالی تحصیلی را داشته است.