دبیرستان دوره اول ولنجک - فرهنگی

اردوی مشهد پایه هشتم

دانش آموزان پایه هشتم در آبان ماه 1395 اردویی برون استانی زیارتی سیاحتی به شهر مقدس مشهد داشتند

اردوی اصفهان پایه هفتم

اردوی اصفهان پایه هفتم...