نسخه جدید سایت مجموعه آموزشی خاتم برای پاسخ گویی هرچه بهترنیاز های  آموزشی و فرهنگی مجتمع و همچنین  تعامل هر چه بیشتر با مخاطبین خود از تاریخ 95/8/8 افتتاح گردیده است.امیدواریم این اقدام  رضایت شما مخاطبین محترم را به همراه داشته باشد.