در روز چهارشنبه مورخ 95/11/6 اولیای مدرسه به همراه تعدادی از دانش آموزان به جهت همدردی با آتش نشانان عزیز و تدارکات در ایستگاه آتش نشانی خیابان جمهوری حضور بهم رساندند و با اهدای  دسته گل از زحمات  این عزیزان قدر دانی کردند.

آلبوم تصاویر