اردوی تفریحی پینتبال و لیزر جهت دانش آموزان برتر و تلاشگر در روز سه شنبه ۹۵/۱۰/۲۱ برگزار شد.

اردوی تفریحی پینتبال و لیزر جهت دانش آموزان برتر و تلاشگر در روز سه شنبه 95/10/21 برگزار شد.

آلبوم تصاویر