دبیرستان دوره اول باغ فیض

اردوی استخر دلفین ها

اردوی تابستان

اردوی پارک چیتگر

اردوی تابستان پارک چیتگر

Scratch

نرم افزار آموزش الگوریتم و کدنویسی

مسابقات دهه فجر

برگزاری المپیاد ورزشی

ارائه کارنامه نیمسال اول

ارائه کارنامه و تقدیر از برگزیدگان دور اول دبیرستان

صفحات