با تشکر از شرکت کنندگان در آزمون ورودی مجتمع آموزشی غیردولتی خاتم و همراهان ایشان، به اطلاع می رساند نتایج آزمون ورودی به شرح زیر اعلام خواهد شد.

- پایه هفتم       روز دوشنبه 96/2/25

- پایه هشتم     روز یک شنبه 96/2/24

- پایه نهم           روز یک شنبه 96/2/24

- پایه دهم         روز یک شنبه 96/2/24

- پایه یازدهم   روز یک شنبه 96/2/24

 

لازم به ذکر است نتایج از دو طریق قابل دریافت خواهد بود

1- وب سایت مجتمع به نشانی : www.KhatamSch.ir لینک منطقه 5 (باغ فیض)

2- ازطریق روابط عمومی مجتمع با شماره های:      44442070 - 44442200  داخلی 102 و 103 (جناب آقای حسینی)