پیش آزمون ورودی پایه های مختلف سال تحصیلی آینده با حضور بیش از 200 نفر از دانش آموزان متقاضی برگزار شد

آلبوم تصاویر