راهیابی دانش آموزان "محمدجواد میرزایی پور " و "حمیدرضا بنویدی" به مرحله دوم المپیاد ریاضی دانش آموزان را تبریک می گوییم.