آشنایی با راهکارها و عوامل موثر در انتخاب رشته
آشنایی با راهکارها و عوامل موثر در انتخاب رشته

همایش علمی نگاهی به آینده با رویکرد آشنایی با راهکارها و عوامل موثر در انتخاب رشته دانش آموزان پایه نهم در سالن اجتماعات دبیرستان خاتم باغ فیض برگزار گردید.

در این همایش مشاور پیش دانشگاهی، مسئول انتخاب رشته و هدایت تحصیلی دانش آموزان و چند تن از اولیای موفق، به تبیین رشته های مختلف تحصیلی و آینده شغلی آن ها پرداختند.

در انتها مشاوران به سوالات اولیا در مورد هدایت تحصیلی دانش آموزان  پاسخ دادند.

آلبوم تصاویر