اردوی روز یکشنبه هفدهم بهمن در پارک ارم، سیرک آفتاب با حضور تمامی دانش آموزان مجتمع برگزار گردید.

آلبوم تصاویر