مطابق اعلام قبلی دپارتمان زبان دبستان خاتم، آزمون زبان تعیین سطح دانشگاه کمبریج روز دوشنبه 96/2/11 برگزار گردید