آموزشی:                                                                                                                                   پژوهشی:

*100 درصد قبولی در آزمون سراسری                                             *موفقیت در آزمون ربوکاپ(درخشش 70 درصدی قبولی دانش آموزان)

*100 درصد قبولی در دانشگاه های تهران                                      *موفقیت در آزمون های المپیاد کشوری

*10 رتبه 2 رقمی طی 5 سال آموزشی                                                 *برگزاری همایش های علمی از قبیل نانو، نجوم، مکانیک و ...

*75 رتبه 3 رقمی طی 5 سال آموزش                                                   *مجهز به آزمایشگاه شیمی، فیزیک و زیست شناسی
فرهنگی:

*برگزاری جلسات محفل انس با قرآن                                                  *رتبه سوم مسابقات نهج البلاغه کشوری

*برگزاری اردو های برون استانی                                                           * رتبه اول مسابقات نهج البلاغه منطقه 1  و شهر تهران
*برگزاری اردو هـای یک روزه                                                                   *رتبه اول مسابقات اذان 
*برگزاری نمایشـگاه کتـاب                                                                        *رتبه دوم مسابقات مسیر شکوفایی
*برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری                                                   *رتبه اول مسابقات احکام 
*برگزاری مراسم ملی و مذهبی                                                              *منتخب شورای دانش آموزی
ورزشی:

*برگزاری دوره های تخصصی استعداد یابی

*برگزاری کلاس های تخصصی ورزشی زیر نظر مربیان مجرب هر رشته درسالن اختصاصی

*کسب مقام درمسابقات منطقه و استانی (فوتبال، والیبال، بسکتبال، تنیس روی میز و...)