رفتن به محتوای اصلی
22409000 - 021 پاسخگویی کارشناسان ثبت نام
طرح ها و برنامه ها

لزوم حرکت موفق در هر مسیر توجه به شاخص هایی که در برنامه ها هدف گذاری ها و طرح ریزی های آن مجموعه تعریف شده است وجود ساختاری که همواره به دنبال تدوین راهکارهای موثر و دقیق برای پیاده سازی برنامه ها و تصمیمات است نقطه قوت مجموعه هاست در ساحت آموزش خاتم شورای مرکب از موسسین و مدیران و مشاوران گردهم می آیند تا نو به نو گره را شناخته واکاوی کرده و بر اساس راهبردهای کلان خاتم طرح ها و برنامه های رمضان و جاری شود از کوچکترین الزامات آموزشی و درسی تا جدی ترین مسائل تربیتی و اخلاقی در این هفته مورد بررسی قرار میگیرد و در نتیجه پیکرهای خاتم همواره در برابر آسیب ها و مفهوم و معاون است رایج ترین برنامه هایی که شاید در دیگر عرصه ها به طور معمول صورت می پذیرد در مجتمع آموزشی و فرهنگی خاتم باز تعریف می شود و مطابق با مطالعه دانش آموزان و اولیا و طبق راهبردهای مدرن خاتم اتفاق می افتد

طرح ها و برنامه ها

برگشت به بالا