رفتن به محتوای اصلی
22409000 - 021 پاسخگویی کارشناسان ثبت نام
سمینارها و رویدادها

وقتی گفتگو می کنیم به یکدیگر گوش می دهیم، به هم احترام می گذاریم و همدیگر را تحمل می کنیم.

موسس مدرسه دکتر خلیجی است، حتما ایشان را می شناسید. سال ها ریاست دانشگاه علامه و پژوهشکده علوم انسانی را  عهده دار بودند. ایشان که فارغ التحصیل سوربُنِ فرانسه هستند همیشه تلاش می‌کنند یک محیط تعاملی را بر اساس سنت گفتگو در مدرسه زنده نگه دارند. خاتم یک مدرسه ی پاسخگو است. مسئولیت اعمالش را می پذیرد و مشکلاتش را با اولیاء در میان می‌گذارد و به درد و دل آنها گوش می دهد. می توانید در جلسات مشاوره ی ما شرکت کنید و از نزدیک شاهد باشید که چه فضای همدلی بین ما و اولیا وجود دارد

بر اساس نیاز و اهداف آموزشی مدرسه سیمنارهای تخصصی و تعاملی با موضوعات مورد روز در فواصل منظم برگزار می شود. موضوعاتی مانند: بلوغ، بحران های اجتماعی، بازی های ویدئویی، مهارت ارتباط موثر و غیره

سمینارها و رویدادها

برگشت به بالا