رفتن به محتوای اصلی
22409000 - 021 پاسخگویی کارشناسان ثبت نام
دپارتمان علوم

دپارتمان علوم خاتم به صورت حرفه ای به دنبال ایجاد بستر رشد و پویایی استعدادهای دانش آموزان در رشته های مورد علاقه ی آنها در کنار روند درسی رسمی است. آماده سازی دانش آموزان جهت شرکت در المپیادهای علمی و مهارتی، ایجاد بستر زبان آموزی برای دانش آموزان توسط اساتید مجرب و روش های نوین و … از جمله فعالیت های دپارتمان علوم خاتم است

دپارتمان علوم خاتم به صورت حرفه ای به دنبال ایجاد بستر رشد و پویایی استعدادهای دانش آموزان در رشته های مورد علاقه ی آنها در کنار روند درسی رسمی است. آماده سازی دانش آموزان جهت شرکت در المپیادهای علمی و مهارتی، ایجاد بستر زبان آموزی برای دانش آموزان توسط اساتید مجرب و روش های نوین و … از جمله فعالیت های دپارتمان علوم خاتم است

تهیه محتوای رسانه ای جهت عرضه در فضای مجازی و استفاده عمومی آن توسط دانش‌آموزان در سراسر کشور از دیگر اقدامات دپارتمان علوم خاتم است

دپارتمان علوم

برگشت به بالا