رفتن به محتوای اصلی
22409000 - 021 پاسخگویی کارشناسان ثبت نام
دوره های مشاوره

ما به یک تعریف ساده از سلامت روان معتقدیم که “فردی دارای سلامت روان است که نیازهای خود را بشناسد و پاسخ مناسبی به آنها بدهد”. در دنیای سرگردان نوجوانان، شناسایی و پاسخ مناسب به این نیازها بدون مشاوره و انجام تجربیات ممتاز و ویژه میسر نیست. حتی بزرگسالان نیز در شناسایی آنچه برای آنها مناسب است دچار تردید هستند

در خانه ی مشاوره ی فار اعتقاد داریم همیشه راههای بهتری از درمان دارویی و شناختی وجود دارد. برای همین به مفهوم اصلی فار تکیه کردیم و با طراحی دوره های ویژه تلاش داریم تا تجربه ای منحصر به فرد، را متناسب با نیاز افراد، برای آنها فراهم آوریم، چرا که اعتقاد داریم با تربیت فاهمه و اندیشه و در نهایت مهارت آموزی، افراد میتوانند مسیر خود را روشن کنند، خود را بشناسند و دنیا را از نو بسازند

پس روش و رویکرد ما با دیگر روانشناسان تفاوت دارد. ما با افراد زندگی می کنیم و همین ساختن خاطرات مشترک است که به دایره اعتمادِ بین ما منجر می شود. ما ساعتهای طولانی با بچه ها بازی های گروهی انجام می دهیم. وارد حوزه روانشناسی ورزشی می شویم، چرا که باور داریم از طریق ابزار ورزش میتوان آرامش و مهارت را در نوجوانان درونی ساخت. هرگز کسی را قضاوت نمی کنیم و به هیچ عنوان بر کسی بر چسب نمی زنیم. تلاش می کنیم تا دنیاهای دیگر را درک کنیم 

دوره های مشاوره

برگشت به بالا