رفتن به محتوای اصلی
22409000 - 021 پاسخگویی کارشناسان ثبت نام
اهداف خانه مشاوره

ما به یک تعریف ساده از سلامت روان معتقدیم که “فردی دارای سلامت روان است که نیازهای خود را بشناسد و پاسخ مناسبی به آنها بدهد”. در دنیای سرگردان نوجوانان، شناسایی و پاسخ مناسب به این نیازها بدون مشاوره و انجام تجربیات ممتاز و ویژه میسر نیست. حتی بزرگسالان نیز در شناسایی آنچه برای آنها مناسب است دچار تردید هستند

در خانه ی مشاوره ی فار اعتقاد داریم همیشه راههای بهتری از درمان دارویی و شناختی وجود دارد. برای همین با طراحی دوره های ویژه تلاش داریم تا تجربه ای منحصر به فرد را متناسب با نیاز افراد برای آنها فراهم آوریم، چرا که اعتقاد داریم با تربیت فاهمه و اندیشه و در نهایت مهارت آموزی، افراد میتوانند مسیر خود را روشن کنند، خود را بشناسند و دنیا را از نو بسازند.

هدف ما این است که بچه ها آرزومند شوند

اهداف خانه مشاوره

برگشت به بالا